Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Беженар І.М. Стан розвитку спеціалізації в аграрних підприємницьких структурах

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні характеристики спеціалізації, узагальнено еволюційно-трансформаційні зміни спеціалізації, її значення і вплив на розвиток аграрного сектора економіки. Проведено аналіз, на основі якого дано пропозиції щодо розвитку і можливостей поглиблення внутрішньогосподарської спеціалізації на виробництві основних видів продукції рослинництва та тваринництва в аграрних підприємницьких структурах України в сучасних умовах.

Ключові слова: спеціалізація, концентрація, розміщення, сільськогосподарські підприємства, ефективність виробництва.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные характеристики специализации, обобщенно эволюционно-трансформационные изменения специализации, ее значение и влияние на развитие аграрного сектора экономики. Проведен анализ, на основе которого даны предложения по развитию и возможностей углубления внутрихозяйственной специализации на производстве основных видов продукции растениеводства и животноводства в аграрных предпринимательских структурах Украины в современных условиях.

Ключевые слова: специализация, концентрация, размещение, сельскохозяйственные предприятия, эффективность производства.

ANNOTATION
In the article author analyzed the main characteristics of specialization and generalized the evolutionary transformations of specialization, its importance and impact on the agricultural sector. According to the analysis, there were made proposals to develop and deepen farm specialization in crop and animal production in agricultural enterprises of Ukraine in modern conditions.

Keywords: specialization, concentration, location, agricultural enterprises, production efficiency.

Завантажити статтю (pdf)