Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Федоронько Н.І., Гнатюк І.Ю. Використання функціонально-вартісного аналізу для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти застосування функціонально-вартісного аналізу для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Систематизовано методичні аспекти здійснення функціонально-вартісного аналізу підсистем управління, визначено основні елементи та етапи методики. Обґрунтовано, що функціонально-вартісний аналіз дає змогу створити оптимальну організаційну структуру, уникнути дублювання функцій, знизити витрати на реалізацію та підвищити якість і прозорість процесів.

Ключові слова: функціонально-вартісний аналіз, модель, метод, продуктивність праці, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты применения функционально-стоимостного анализа для повышения эффективности внешнеэкономической деятельности. Систематизированы методические аспекты осуществления функционально-стоимостного анализа подсистем управления, определены основные элементы и этапы методики. Обосновано, что функционально-стоимостный анализ позволяет создать оптимальную организационную структуру, избежать дублирования функций, снизить затраты на реализацию и повысить качество и прозрачность процессов.

Ключевые слова: функционально-стоимостный анализ, модель, метод, производительность труда, конкурентоспособность.

ANNOTATION
The theoretical and practical aspects of functional cost analysis to improve foreign trade. The methodical aspects of the implementation of Value analysis management subsystems, the main elements and stages of the procedure. Proved that the functional-cost analysis to create optimal organizational structure, avoid duplication, reduce costs of implementing and improve the quality and transparency of processes.

Keywords: сosting model, method, productivity, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)