Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Січко С.М. Міжнародна трудова міграція як форма міжнародних економічних відносин

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано обсяги міграційних потоків, окреслено вектори міжнародного руху мігрантів, які визначили виникнення феномену європейської міграційної кризи. Проаналізовано міжнародні трудоміграційні потоки, визначено стимулюючи мотиви виникнення трудової міграції. Доведено, що міграція робочої сили допомагає згладжувати нерівномірність розподілу доходів населення у всьому світі.

Ключові слова: міжнародна трудова міграція, мігранти, робоча сила, грошові перекази, Міжнародна організація праці.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы объемы миграционных потоков, выделены векторы международного движения мигрантов, которые определили возникновение феномена европейского миграционного кризиса. Проанализированы трудомиграционные потоки, определены стимулирующие мотивы возникновения трудовой миграции. Доказано, что миграция рабочей силы помогает сглаживать неравномерность распределения доходов населения во всем мире.

Ключевые слова: международная трудовая миграция, мигранты, рабочая сила, денежные переводы, Международная организация труда.

АNNOTATION
The article is devoted to the volume of migration flows, marked motion vectors of international migrants who identified the phenomenon of the occurrence of “European migration crisis”. The labor migration flows are analyzed; motives stimulating the emergence of labor migration are defined: globalization, demographic shifts, conflict, inequality of incomes and climate changes. It is proved that the labor migration helps to smooth out the uneven distribution of the population incomes in the world.

Keywords: international labor migration, migrants, work force, remittances, the International Labour Organization.

Завантажити статтю (pdf)