Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Носик О.М. Інноваційний тип відтворення людського капіталу: критерії визначення

АНОТАЦІЯ
Розкрито зміст відтворення людського капіталу та головні характеристики його інноваційного типу. Визначено критерії інноваційного людського капіталу. Обґрунтовано головні напрями інтернаціоналізації відтворення людського капіталу. Охарактеризовано загрози транснаціоналізації відтворення національного людського капіталу.

Ключові слова: людський капітал, відтворення людського капіталу, інноваційний тип відтворення людського капіталу, інноваційний людський капітал, транснаціоналізація людського капіталу, глобальний людський капітал.

АННОТАЦИЯ
Раскрыты содержание воспроизводства человеческого капитала и основные характеристики его инновационного типа. Определены критерии инновационного человеческого капитала. Обоснованы основные направления интернационализации воспроизводства человеческого капитала. Охарактеризованы угрозы транснационализации воспроизводства национального человеческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, воспроизводство человеческого капитала, инновационный тип воспроизводства человеческого капитала, инновационный человеческий капитал, глобальный человеческий капитал.

ANNOTATION
The content of reproduction of human capital and key features of its innovative type are disclosed. The criteria innovative human capital is defined. The main directions of internationalization of reproduction of human capital is justified. The transnationalization of threats to the reproduction of national human capital are defined.

Keywords: human capital, reproduction of human capital, innovative type of reproduction of human capital, innovation human capital, transnationalization of human capital, global human capital.

Завантажити статтю (pdf)