Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Петренко Н.І., Левченко О.Ф., Магнушевська Т.М. Організаційні аспекти податкового аудиту

АНОТАЦІЯ
У статті представлено результати дослідження особливостей організації податкового аудиту. Порівнюється організація аудиту річної фінансової звітності й податкового аудиту. Розроблено модель організації податкового аудиту, у якій виділено ключові елементів такої моделі та наведено їх характеристику. Розкрито джерела інформації для податкового аудиту, запропоновано підходи до оцінки системи внутрішнього контролю при податковому аудиті.

Ключові слова: аудит; податковий аудит; внутрішній контроль, податки, організація податкового аудиту.

АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования особенностей организации налогового аудита. Сравнивается организация аудита годовой финансовой отчетности и налогового аудита. Разработана модель организации налогового аудита, в которой выделены ключевые элементов такой модели и приведена их характеристика. Раскрыто источники информации для налогового аудита, предложены подходы к оценке системы внутреннего контроля при налоговом аудите.

Ключевые слова: аудит, налоговый аудит, внутренний контроль, налоги, организация налогового аудита.

АNNOTATION
The article discloses the research results of the peculiarities of the organization of tax audit. The author compares the organizational issues of financial statements audit and tax audit. The model of organization of tax audit with its elements and characteristics has been developed. The information sources of tax audit have been disclosed as well as the approaches to assessing the system of internal control, while carrying out tax audit have been suggested.

Keywords: audit, tax audit, internal audit, taxes, organization of tax audit.

Завантажити статтю (pdf)