Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Пономарьова О.Б., Марченко А.О., Романько В.Ю. Роль страхування у сфері міжнародного туризму

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сутність страхування у сфері міжнародного туризму. Визначено динаміку міжнародних відвідувань різних регіонів, а також показано розвиток туризму у світі. Проаналізовано показники страхування у сфері туризму українських провідних страхових компаній за 2016-2017 рр. Визначено роль міжнародного страхування туризму, а також шляхи удосконалення туристичної діяльності в Україні.

Ключові слова: страхування, міжнародний туризм, страхова премія, ВВП, страхова компанія.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована суть страхования в сфере международного туризма. Показана динамика международных посещений различных регионов, а также показано развитие туризма в мире. Проанализированы показатели страхования в сфере туризма украинских ведущих страховых компаний за 2016-2017 гг. Определена роль международного страхования туризма, а также пути совершенствования туристической деятельности в Украине.

Ключевые слова: страхование, международный туризм, страховая премия, ВВП, страховая компания.

АNNOTATION
The article discussed the essence of insurance in the field of international tourism. The dynamics of international visits of different regions is determined, as well as the development of tourism in the world. The insurance indices of Ukrainian leading insurance companies for 2016-2017 are analyzed. The role of international tourism insurance and ways of improvement of tourism activity in Ukraine is determined.

Keywords: insurance, international tourism, insurance premium, GDP, insurance company.

Завантажити статтю (pdf)