Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Сомова Л.І., Проха Л.М., Кербікова А.С. Методичні підходи до оцінки впливу видів комплексів продуктів на ефективність переробки каолінів

АНОТАЦІЯ
Розглянуто особливості комплексної переробки багатокомпонентної сировини – вітчизняних каолінів. Для дослідження доцільності отримання з каолінів різних видів комплексів продукції, яка містить електрокорунд і відповідно феросиліцій марки ФС18, ФС20 або ФС25, розроблено методику, що дає змогу оцінити ефективність виробництва того чи іншого комплексу як незалежно від способу підготовки сировини, так і з урахуванням його впливу.

Ключові слова: комплексна переробка каолінів, агломерована сировина, брикетована сировина, електрокорунд, феросиліцій марок ФС18, ФС20, ФС25, ефективність.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности комплексной переработки многокомпонентного сырья – отечественных каолинов. Для исследования целесообразности получения из каолинов разных видов комплексов продукции, содержащих электрокорунд и соответственно ферросилиций марки ФС18, ФС20 или ФС25, разработана методика, позволяющая оценить эффективность производства того или иного комплекса как вне зависимости от способа подготовки сырья, так и с учетом его влияния.

Ключевые слова: комплексная переработка каолинов, агломерированное сырье, брикетированное сырье, электрокорунд, ферросилиций марок ФС18, ФС20, ФС25, эффективность.

ANNOTATION
Features of complex processing of multicomponent raw materials - domestic kaolins are considered. In order to study the expediency of obtaining from various types of complexes of kaolin products containing electrocorundum and ferrosilicon of grade FS18, FS20 or FS25, a method has been developed that makes it possible to evaluate the efficiency of the production of a complex, irrespective of the method of preparation of raw materials, and taking into account its influence.

Keywords: complex processing of kaolins, agglomerated raw materials, briquetted raw materials, electrocorundum, ferrosilicon of FS18, FS20, FS25, efficiency.

Завантажити статтю (pdf)