Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Ляліна Н.С., Бобро М.К. Сценарне прогнозування як інструмент антикризового управління в умовах економічної нестабільності

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано необхідність використання антикризового управління в умовах економічної нестабільності. Визначено, що важливим інструментом антикризового управління є сценарне прогнозування. З’ясовано, що воно дає змогу алгоритмізувати діяльність підприємства загалом на всіх її етапах. Наведено приклад сценарію розвитку підприємства. Обґрунтовано доцільність використання сценарного прогнозування як інструмента антикризового управління в розрізі за видами діяльності підприємства.

Ключові слова: сценарне прогнозування, антикризове управління, ефективність, сценарій, криза, підприємство.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована необходимость использования антикризисного управления в условиях экономической нестабильности. Определено, что важным инструментом антикризисного управления является сценарное прогнозирование. Выяснено, что оно позволяет алгоритмизировать деятельность предприятия в целом на всех ее этапах. Приведен пример сценария развития предприятия. Обоснована целесообразность использования сценарного прогнозирования как инструмента антикризисного управления в разрезе по видам деятельности предприятия.

Ключевые слова: сценарное прогнозирование, антикризисное управление, эффективность, сценарий, кризис, предприятие.

ANNOTATION
The article analyzes the necessity of using crisis management in the conditions of economic instability. It has been determined that an important tool of crisis management is scenario forecasting. It is found out that it allows making the algorithm of the enterprise’s in general and at all its stages. The example of a business development scenario is given. The expediency of using scenario forecasting as an instrument of crisis management in terms of types of activity of the enterprise is substantiated.

Key words: scenario forecasting, crisis management, efficiency, scenario, crisis, enterprise.

Завантажити статтю (pdf)