Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Кіндій М.В., Білик І.І., Сітнікова І.О. Аспекти управління репутацією в Інтернеті та фактори впливу на неї

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто важливість репутації компанії в Інтернеті. Репутація грає ключову роль у веденні бізнесу та здобутті лояльності клієнтів, особливо якщо йдеться про малий та середній бізнес. За негативних відгуків можливі загрози для репутації компанії, наслідком яких може бути навіть утрата бізнесу. Запропоновано методи запобігання ризикам, які найбільш поширені і становлять найбільшу загрозу підприємству. Проаналізовано перелік факторів, які мають вплив на формування онлайн-іміджу. Наведено інструменти для відслідковування та підтримання репутації, які допоможуть підприємцю сформувати позитивну репутацію для свого бренду.

Ключові слова: цифровий маркетинг, цільова аудиторія, маркетингові заходи, стратегія просування, управління репутацією.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена важность репутации компании в Интернете. Репутация играет ключевую роль в ведении бизнеса и получении лояльности клиентов, особенно если речь идет о малом и среднем бизнесе. При отрицательных отзывах возможны угрозы для репутации компании, следствием которых может быть даже потеря бизнеса. Предложены методы предотвращения рисков, которые являются наиболее распространенными и представляют большую угрозу для предприятия. Проанализирован перечень факторов, влияющих на формирование онлайн-имиджа. Приведены инструменты для отслеживания и поддержания репутации, которые помогут предпринимателю сформировать положительную репутацию для его бренда.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, целевая аудитория, маркетинговые деятельность, стратегия продвижения, управление репутацией.

ANNOTATION
This article examines the importance of the company's reputation on the Internet. Reputation plays a key role in doing business and gaining customer loyalty, especially when it comes to small and medium-sized businesses. In this case, possible threats to the reputation of the company, the consequence of which can be even loss of business. Therefore, methods for preventing risks, which are the most common and represent a major threat to the enterprise, are proposed. Also analyzed is a list of factors that affect the formation of online image. Tools are provided to track and maintain a reputation that will help an entrepreneur to build a positive reputation for his brand.

Keywords: digital marketing, target audience, marketing activities, promotion strategy, reputation management.

Завантажити статтю (pdf)