Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Безземельна Т.О., Стрілько Я.С. Методичний інструментарій оцінювання кадрового потенціалу промислових підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті розроблено методику оцінювання кадрового потенціалу персоналу промислового підприємства, яка передбачає оцінювання загальної результативності кадрового потенціалу та визначення спеціальних показників кадрового потенціалу. Загальні показники характеризують ефективність використання кадрового потенціалу в цілому. Спеціальні показники характеризують стан, структуру та якість кадрового потенціалу в цілому та по елементах. Інтегральний коефіцієнт розраховується на основі кваліметричного підходу.

Ключові слова: кадровий потенціал, методика дослідження, загальні показники оцінки, спеціальні показники оцінки, інтегральний коефіцієнт, кваліметричний підхід.

АННОТАЦИЯ
В статье предложена методика оценки кадрового потенциала персонала промышленного предприятия, которая предусматривает оценку общей результативности кадрового потенциала и определение специальных показателей кадрового потенциала. Общие показатели характеризуют эффективность использования кадрового потенциала в целом. Специальные показатели характеризуют состояние, структуру и качество кадрового потенциала в целом и по элементам. Интегральный коэффициент рассчитывается на основе квалиметрического подхода.

Ключевые слова: кадровый потенциал, методика исследования, общие показатели оценки, специальные показатели оценки, интегральный коэффициент, квалиметрический подход.

АNNOTATION
The article develops a methodology for assessing the personnel potential of the industrial enterprise, which involves evaluating the overall effectiveness of the personnel potential and determining the specific indicators of the personnel potential. General indicators characterize the effectiveness of the use of human resources. Special indicators characterize the status, structure and quality of personnel potential in terms of elements. The integral coefficient is calculated on the basis of the qualimetric approach.

Keywords: personnel potential, research methodology, general evaluation indicators, special evaluation indicators, integral coefficient, qualimetric approach.

Завантажити статтю (pdf)