Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Постніков В.С. Особливості застосування державно-приватного партнерства як регулятора розвитку міського транспорту

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена реалізації механізмів державно-приватного партнерства в контексті його впливу на розвиток міського транспорту, проаналізовано динаміку основних показників державно-приватного партнерства в інфраструктурній сфері, обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення реалізації державно-приватного партнерства в питаннях регулювання системи міського транспорту з метою підвищення її ефективності.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, система міського транспорту, інфраструктурні проекти, міжсекторальна взаємодія.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена реализации механизмов государственно-частного партнерства в контексте его влияния на развитие городского транспорта, проанализирована динамика основных показателей государственно-частного партнерства в инфраструктурной сфере, обоснованы предложения по усовершенствованию реализации государственно-частного партнерства в вопросах регулирования системы городского транспорта с целью повышения ее эффективности.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, система городского транспорта, инфраструктурные проекты, межсекторальное взаимодействие.

АNNOTATION
The article is devoted to the realization of state-private partnership in the context of its influence on the development of city transport, the dynamics of the main indicators of state-private partnership in the sphere of infrastructure is analyzed, measures to improve the realization of state-private partnership in the sphere of development and regulation of city transport, aimed at increasing its efficiency are offered.

Keywords: public-private partnership, urban transport system, infrastructure projects, cross-sectoral cooperation.

Завантажити статтю (pdf)