Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Намлієва Н.В. Принципові основи державного регулювання інвестиційної діяльності

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні принципи державного регулювання інноваційної діяльності залежно від напрямів державного впливу: створення умов, що стимулюють інвестиційну діяльність у державі та прямої участі в інвестиційній діяльності. Подано структуру принципів державного регулювання інвестиційної діяльності та наведено нормативно-правові основи регулювання інвестиційної діяльності. Здійснено систематизацію загальних (організаційних) та спеціальних принципів державного інвестиційного регулювання, виділено додаткові принципи державного інвестиційного регулювання. Запропоновано основні напрями сучасного інвестиційного регулювання та вироблення принципів регулювання на основі побудови нової інвестиційної політики держави.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна політика, інвестиційна діяльність, методи регулювання, нормативно-правова база.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные принципы государственного регулирования инновационной деятельности в зависимости от направлений государственного воздействия: создания условий, стимулирующих инвестиционную деятельность в государстве и прямого участия в инвестиционной деятельности. Подано структуру принципов государственного регулирования инвестиционной деятельности и приведены нормативно-правовые основы регулирования инвестиционной деятельности. Осуществлена систематизация общих (организационных) и специальных принципов государственного инвестиционного регулирования, выделены дополнительные принципы государственного инвестиционного регулирования. Предложены основные направления современного инвестиционного регулирования и выработки принципов регулирования на основе построения новой инвестиционной политики государства.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционная деятельность, методы регулирования, нормативно-правовая база.

ANNOTATION
The article considers the main principles of state regulation of innovative activity, depending on the directions of the state impact: creation of enabling conditions for investment activities in the state and direct involvement in investment activities. Submitted structure principles of state regulation of investment activity and the present legal framework of regulation of investment activity. Made systematization general (organizational) and specific principles of public investment regulation, allocated additional principles of public investment regulation. The basic directions of modern investment regulation and the development of principles-based regulation of building a new investment policy.

Keywords: investments, investment policy, investment, control methods, legal framework.

Завантажити статтю (pdf)