Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Решетило В.П., Островський І.А. Глобальні виклики структурної модернізації економіки України

АНОТАЦІЯ
Розглянуто особливості та суперечності сучасної економічної глобалізації. Підкреслено головні конкурентні переваги України. Проаналізовано основні дисбаланси структури економіки України. Розглянуто суперечності транснаціоналізації в сучасних умовах розвитку української економіки Визначено принципові можливості для подальшої інтеграції України у світове господарство.

Ключові слова: економічна глобалізація, конкурентні переваги, структурна модернізація, транснаціоналізація, зовнішньоекономічна політика.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности и противоречия современной экономической глобализации. Подчеркнуты главные конкурентные преимущества Украины. Проанализированы основные дисбалансы структуры экономики Украины. Рассмотрены противоречия транснационализации в современных условиях развития украинской экономики. Определены принципиальные возможности для дальнейшей интеграции Украины в мировое хозяйство.

Ключевые слова: экономическая глобализация, конкурентные преимущества, структурная модернизация, транснационализация, внешнеэкономическая политика.

ANNOTATION
Features and contradictions of modern economic globalization are considered. The main competitive advantages of Ukraine are underlined. The main imbalances in the structure of the Ukrainian economy are analyzed. The contradictions of transnationalization in modern conditions of Ukrainian economy development are considered. The principal opportunities for further integration of Ukraine into the world economy are determined.

Keywords: economic globalization, competitive advantages, structural modernization, transnationalization, foreign economic policy.

Завантажити статтю (pdf)