Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Міхно А.В. Перспективи підвищення якості сільськогосподарської продукції на основі стандартизації

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні методи виміру довіри. Охарактеризовано індекси споживчої, ділової довіри та міжособистісну довіри за допомогою World Values Survey і European Social Survey. Систематизовано основні недоліки цих методів та обґрунтовано необхідність їх системного використання. Конкретизовано, що довіра є важливим фактором економічного розвитку через зниження трансакційних витрат, посилення кооперації, підвищення ефективності інвестування тощо. Встановлено, що економічний розвиток є основною передумовою для формування довіри.

Ключові слова: інституційна довіра, міжособистісна довіра, соціальний капітал, мультиплікатор довіри, трансакційні витрати, економічне зростання.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные методы измерения доверия. Охарактеризованы индексы потребительского, делового доверия и оценка межличностного доверия с помощью World Values Survey и European Social Survey. Систематизированы основные недостатки этих методов и обоснована необходимость их системного использования. Конкретизировано, что доверие является важным фактором экономического развития из-за снижения трансакционных издержек, усиления кооперации, повышения эффективности инвестирования и т. п. Установлено, что экономическое развитие является главной предпосылкой формирования доверия.

Ключевые слова: институциональное доверие, межличностное доверие, социальный капитал, мультипликатор доверия, трансакционные издержки, экономический рост.

ANNOTATION
In the article there is analyze of the basic methods of trust measuring. The consumer, business indexes and interpersonal trust (by using the World Values Survey and the European Social Survey) are characterized. The main disadvantages of these methods are discovered. It investigated that trust is an important factor in economic development by reducing transaction costs, increasing cooperation, increasing the efficiency of investment, etc. It established that economic development is a precondition for the formation of trust.

Keywords: institutional trust, interpersonal trust, social capital, multiplier of trust, transaction costs, economic growth.

Завантажити статтю (pdf)