Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Горіна Г.О. Роль туристичної галузі у підвищенні зайнятості населення в Україні

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано економічну активність населення України, визначено її основні тенденції. Досліджено динаміку створення робочих місць і підвищення зайнятості населення як безпосередньо в туристичній галузі, так і у сфері надання супутніх послуг. Визначено частку зайнятого населення у туристичні галузі від загальної кількості працюючих в Україні. Розглянуто прогнозні оцінки Світової туристичної організації щодо кількості зайнятого населення в туристичному секторі України до 2025 р.

Ключові слова: туристична галузь, туризм, зайнятість населення, туристичний ринок, безробіття населення.

АННОТАЦИЯ
Проанализирована экономическая активность населения Украины, определены ее основные тенденции. Исследована динамика создания рабочих мест и повышения занятости населения как непосредственно в туристической отрасли, так и в сфере предоставления сопутствующих услуг. Определена доля занятого населения в туристической отрасли от общего количества работающих в Украине. Рассмотрены прогнозные оценки Всемирной туристической организации относительно количества занятого населения в туристическом секторе Украины до 2025 г.

Ключевые слова: туристическая отрасль, туризм, занятость населения, туристический рынок, безработица населения.

ANNOTATION
Economic activity of the population of Ukraine is analyzed; its main trends are identified. The dynamics of creating jobs and increasing employment directly in the tourism industry and in the provision of related services are investigated. The proportion of the employed population in the tourism industry of the total number of employees in Ukraine is determined. The forecasts of the World Tourism Organization on the number of employed in the tourism sector in Ukraine in 2025 are considered.

Keywords: tourism industry, tourism, employment, tourism market, unemployment.

Завантажити статтю (pdf)