Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гелевачук З.Й. Концепція формування маркетингової стратегії розвитку підприємства

АНОТАЦІЯ
Ідентифіковано місце маркетингової стратегії розвитку в піраміді стратегій підприємства. Визначено особливості управління підприємством на засадах маркетингу. Обґрунтовано основні етапи формування маркетингової стратегії розвитку сучасних компаній. Акцентовано увагу на необхідності трансформації типу управлінських відносин у процесі її формування.

Ключові слова: маркетингова стратегія, розвиток, турбулентність середовища, маркетинговий потенціал, управлінські відносини, цілі, етапи.

АННОТАЦИЯ
Идентифицировано место маркетинговой стратегии развития в пирамиде стратегий предприятия. Определены особенности управления предприятием на основе маркетинга. Обоснованы основные этапы формирования маркетинговой стратегии развития современных компаний. Акцентировано внимание на необходимости трансформации типа управленческих отношений в процессе ее формирования.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, развитие, турбулентность среды, маркетинговый потенциал, управленческие отношения, цели, этапы.

АNNOTATION
Identified place marketing strategy development in the pyramid strategy. The features of enterprise management based marketing. Grounded main stages of the marketing strategy of modern companies. Emphasize the need to transform the type of administrative relations in the process of its formation.

Keywords: marketing strategy, development, environment turbulence, market potential, management attitudes, goals, milestones.

Завантажити статтю (pdf)