Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Чмут А.В., Осадчий О.Д. Сутність аутсорсингу та тенденції його розвитку на міжнародних ринках

АНОТАЦІЯ
У статті досліджені та класифіковані підходи до визначення сутності аутсорсингу. Сформульовано авторське тлумачення поняття «аутсорсинг». Виявлена мета аутсорсингу. Визначені країни-лідери, що спеціалізуються на аутсорсингу. Проведено аналіз динаміки розвитку міжнародного ринку аутсорсингових послуг, у тому числі за його видами.

Ключові слова: аутсорсинг, ринок аутсорсингових послуг, конкурентоспроможність, міжнародний ринок, аутсорсинг бізнес-процесів.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы и классифицированы подходы к определению сущности аутсорсинга. Сформулировано авторское толкование понятия «аутсорсинг». Определена цель аутсорсинга. Определены страны-лидеры по предоставлению аутсорсинговых услуг. Проведен анализ динамики развития международного рынка аутсорсинговых услуг, в том числе по его видам.

Ключевые слова: аутсорсинг, рынок аутсорсинговых услуг, конкурентоспособность, международный рынок, аутсорсинг бизнес-процессов.

АNNOTATION
The article examined and classified approaches to defining the essence of outsourcing, formulated the author ‘s interpretation of the term "outsourcing", revealed the objectives of outsourcing, found countries, the leaders of outsourcing, analysed the dynamics of the development of international market of outsourcing services including its types.

Key words: outsourcing, market outsourcing services, competitiveness, international markets, outsourcing of business processes.

Завантажити статтю (pdf)